Ἐκ τῶν ὑστέρων
ψυχαναλυτικὸ περιοδικό
ΕΛΛΗΝΙΚΑ

- D.: Nachträglichkeit (οὐσιαστ.), nachträglich (ἐπίθ.- ἐπίρ.).
- En.: defferred action, deferred (ἐπίθ.- ἐπίρ.).
- Es.: posterioridad, posterior, posteriormente.
- Fr.: après-coup.
- I.: posteriore (ἐπίθ.), posteriormente (ἐπίρ.)
- P.: posterioridade, posterior, posteriormente.

Ek ton ysteron
Psychoanalytic Review
ENGLISH

«...ἐργάζομαι στὴν ὑπόθεση ὅτι ὁ ψυχισμός μας θεμελιώθηκε διὰ στρωματοποιήσεως: τὸ ὑλικὸ ποὺ ἐνυπάρχει μὲ τὴ μορφὴ μνημονικῶν ἰχνῶν ὑφίσταται ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρόν, κάτω ἀπὸ νέες συνθῆκες, μία ἀναδιοργάνωση, μία ἐπανεγγραφή.»

Γράμμα τοῦ S. Freud στὸν W. Fleiss στὶς 6-12-1896

Ek ton ysteron
Revue Psychanalytique
FRANÇAIS

Development and administration of the Website: Nektarios Mamalougos
Last Updated: 03-02-2009