Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 

Οικονομική Ανάλυση του Δικαίου

Δίκαιο των Συμβάσεων

Θεωρία Ορθολογικής Επιλογής / Οικονομικά της Ανθρώπινης Συμπεριφοράς

Ρύθμιση / Κανονιστική Μεταρρύθμιση (regulatory impact assessment)

Φιλοσοφία Δικαίου / Πολιτική Φιλοσοφία / Εφαρμοσμένη Ηθική

Νέες Μορφές Οικογένειας / Βιοηθική

Εμπόριο Ανθρώπων (human trafficking)

Δίκαιο και .. (Λογοτεχνία / Θέατρο / Κινηματογράφος)

 

* Βιβλία *

Economic Analysis of Law: A European Perspective (editor)

(Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing, 2011).

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.

 

Methodology of Law & Economics (editor)

(Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing, 2011)

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.

 

Norms and Values in Law & Economics (editor)

(London-New York: Routledge, 2011)

 

Για πρόσφατες επιστημονικές εργασίες, επισκεφτείτε τη σελίδα μου στο

 

 

Επιστημονικός υπεύθυνος (Πανεπιστήμιο Αθηνών), Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής (Steering Committee) και του Επιστημονικού Συμβουλίου (Advisory Board)

 

ΑΣΠΙΔΔΑ

Επιστημονικός υπεύθυνος (Πανεπιστήμιο Αθηνών), μέλος του Δ.Σ. και της Επιστημονικής Επιτροπής της Αναπτυξιακής Σύμπραξης για την Προώθηση Ίσων Δικαιωμάτων για τα Διακινούμενα τομα (Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL)

 

Συντονιστής της Ελληνικής Ένωσης Οικονομικής Ανάλυσης του Δικαίου.

 

 

Επιστροφή στην αρχική σελίδα

Βιογραφικό

Έρευνα

’ρθρα

Μαθήματα

Ώρες Γραφείου

Links

Οδηγός για Φοιτητές

Πτυχιακές Εργασίες

Συστατικές Επιστολές