Αριστείδης Ν. Χατζής

 

Αναπληρωτής Καθηγητής

Φιλοσοφίας Δικαίου & Θεωρίας Θεσμών

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας & Θεωρίας της Επιστήμης

 

Μ.Ι.Θ.Ε.

Πανεπιστήμιο Αθηνών

Άνω Ιλίσια

15771 Αθήνα

Τηλ. 210-7275565
Fax: 210-7275530
Email


 

Επισκεφτείτε τη νέα ιστοσελίδα μου

http://www.aristideshatzis.net

 

 

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΕΡΕΥΝΑ

ΑΡΘΡΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

LINKS

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

 

Liberty Blog

The Greek Crisis Blog

Rational Choice Theory

Legal Theory Blog

Law & Economics Blog

A Blog About Nothing

Φιλελεύθερα Κείμενα

Ερευνητικός Όμιλος John Stuart Mill

Ελληνική Ένωση Οικονομικής Ανάλυσης του Δικαίου

 

Follow me on Facebook

 

Follow me on Twitter

Join my mailing list

 

 

View Aristides Hatzis's profile on LinkedIn

Follow my research on SSRN

 

Follow my research on Academia.edu

 

Τα τρία λάθη του Joey

Τεντώστε τ αυτιά σας

ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΙΘΕ

 

 

Law & Economics

Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από το Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

Oxfam International

 

 

 

Ενημερώθηκε: 17 Μαρτίου 2013