Συστατικές Επιστολές

 

 

Συστατικές επιστολές δίνω μόνο στους φοιτητές και στις φοιτήτριες των οποίων τη διπλωματική εργασία έχω επιβλέψει, για τους εξής λόγους:

 

(α) Τα άτομα με τα οποία έχω συνεργαστεί κατά την εκπόνηση της διπλωματικής τους εργασίας έχουν επιλεγεί κυρίως με κριτήριο την επίδοσή τους στα μαθήματα επιλογής που διδάσκω. Έτσι, τα γνωρίζω καλύτερα και μπορώ να εκφέρω ασφαλέστερα γνώμη γι’ αυτά.

 

(β) Λόγω της συνεργασίας μας στην εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας, μπορώ να διαβεβαιώσω τους συναδέλφους μου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για το ότι οι φοιτητές μου έχουν μάθει κι έχουν εφαρμόσει τους βασικούς κανόνες της επιστημονικής έρευνας και συγγραφής.

 

(γ) Όσο περισσότερες επιστολές δίνει ένας καθηγητής, τόσο περισσότερο αυτές αποδυναμώνονται, γίνονται τυποποιημένες και τελικώς απαξιώνονται. Σύμφωνα με τη διεθνή ακαδημαϊκή πρακτική, οι επιστολές πρέπει να δίνονται με αυστηρές προϋποθέσεις και μόνο σε εκείνα τα άτομα που ο καθηγητής γνωρίζει πολύ καλά.

 

Στον παραπάνω κανόνα, θα υπάρξει μόνο μια εξαίρεση: Θα δώσω ευχαρίστως συστατική επιστολή σε όσους φοιτητές έχουν βαθμολογηθεί σε δύο τουλάχιστον μαθήματα επιλογής που διδάσκω με το βαθμό δέκα [10].

 

Τμήμα Νομικής. Συστατικές επιστολές μπορούν να ζητήσουν όσα παιδιά έχουν βαθμολογηθεί στις τελικές γραπτές εξετάσεις με 9-10 και έχουν παρακολουθήσει συστηματικά το μάθημα.

 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Συστατικές επιστολές μπορούν να ζητήσουν όσα παιδιά έχουν βαθμολογηθεί στις τελικές γραπτές εξετάσεις με 9-10 και έχουν παρακολουθήσει συστηματικά το μάθημα.

 

Αριθμός/γλώσσα επιστολών. Μπορώ να δώσω μέχρι 5 επιστολές στα ελληνικά ή στα αγγλικά. Εφόσον κάποιος/α φοιτητής/τρια χρειάζεται επιστολές και στις 2 γλώσσες μπορώ να δώσω μέχρι 7 επιστολές συνολικά (με την προϋπόθεση ότι οι επιστολές στα αγγλικά δεν θα ξεπερνούν τις 5).

 

Στους παραπάνω κανόνες δεν θα υπάρξει καμία εξαίρεση.

 

 

 

Επιστροφή στην αρχική σελίδα

Βιογραφικό

Έρευνα

Άρθρα

Μαθήματα

Ώρες Γραφείου

Links

Οδηγός για Φοιτητές

Πτυχιακές Εργασίες

Συστατικές Επιστολές