Αρχή > Νέα

Τα Νέα του Τομέα

04/2017 | Ο Καθηγητής Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του Τμήματος Μεθοδολογίας, Ιστορίας & Θεωρίας της Επιστήμης, κ. Θόδωρος Αραμπατζής, βραβεύθηκε από την International Union of History and Philosophy of Science and Technology (IUHPST) για την εργασία του με τίτλο: "What's in it for the historian of science? Reflections on the value of philosophy of science for history of science". Περισσότερες πληροφορίες

06/2016 | Risk Change. Project RISK CHANGE (2016–2020) is co-funded by the Creative Europe Program of the European Union. The Department of Philosophy and History of Science, School of Science, National and Kapodistrian University of Athens is a partner in this newly funded project.

04/2016 | The 8th Tensions of Europe Conference (Athens, 7-10 September 2017) will be co-organized by the Division of History of Science and Technology, Department of Philosophy and History of Science, School of Science, National and Kapodistrian University of Athens and the Foundation for the History of Technology, which is hosted by the Eindhoven University of Technology.

11/06/2015 | HoNESt -- History of Nuclear Energy and Society, a Horizon 2020 EU Research Project. The Department of Philosophy and History of Science, School of Science, National and Kapodistrian University of Athens is a partner in the newly funded Horizon 2020 project entitled ‘History of Nuclear Energy and Society (HoNESt)’, which will be launched on 1 September 2015. Funded by Horizon 2020/Euratom, the collaborative research project HoNESt sets out to explain variety and change in European societies’ relation to nuclear energy on the basis of the historical experience.

26/12/2014 | Το βιβλίο του Λέκτορα της Ιστορίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας του Τμήματος Μεθοδολογίας, Ιστορίας & Θεωρίας της Επιστήμης, κ. Στάθη Αραποστάθη και του Head of School of Philosophy, Religion and History of Science του Πανεπιστημίου Leeds, Professor of History of Science and Technology, Graeme Gooday Patently Contestable: Electrical Technologies and Inventor Identities on Trial in Britain (Cambridge, Mass.: The MIT Press, 2013), βραβεύτηκε με το BSHS John Pickstone Prize για το 2014 που απονέμει η British Society for the History of Science.Patently

Το συγκεκριμένο βραβείο - το οποίο ανταποκρίνεται πλήρως στην αποστολή της British Society for the History of Science για την προώθηση της ακαδημαϊκής αριστείας στο γνωστικό αντικείμενο της Ιστορίας της Επιστήμης, της Τεχνολογίας και της Ιατρικής - θεσμοθετήθηκε φέτος στη μνήμη του Καθηγητή John Pickstone (1944 - 2014), με σκοπό να απονέμεται κάθε δύο χρόνια στο καλύτερο αγγλόγλωσσο επιστημονικό βιβλίο που σχετίζεται με την Ιστορία της Επιστήμης (υπό την ευρεία έννοια) και παρέχει μια αξιοσημείωτη συνεισφορά στην κατανόηση και την ερμηνεία του επιστημονικού παρελθόντος.

 

 

 

 

Περισσότερα