Αρχή > Εργαστήριο

Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Ιστορικών Αρχείων

Το έργο των ιστορικών του Τομέα Ιστορίας Επιστήμης και Τεχνολογίας του Τμήματος Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης υποστηρίζεται από ένα εργαστήριο.

Σύνδεσμος στο Εργαστήριο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περισσότερα